satrian Publish time 24-11-2020 01:44 PM

4 Sebab Mengapa Syarikat Perlu Menggunakan HR Software

Sebuah syarikat memerlukan aplikasi dan software untuk memudahkan kerja pekerja, salah satunya adalah sistem software HR. software HR itu sendiri adalah sistem canggih yang dapat membantu tugas-tugas HRD menjadi lebih berkesan dan tepat. Segala yang berkaitan dengan pengurusan data pekerja, dari sistem gaji pekerja, kehadiran pekerja, hingga permintaan cuti dan izin kerja pekerja dapat diperoleh dengan software ini. Selain itu, ada 4 sebab mengapa syarikat harus menggunakan sistem software HR, lihat ulasan di bawah!

Sebagai Tempat Penyimpanan Data yang Selamat
Dengan software HR, pasukan HRD tidak lagi memerlukan beratus helai kertas untuk merakam maklumat penting mengenai data pekerja. Semua maklumat mengenai data pekerja mulai dari data peribadi, sumbangan pekerja kepada syarikat, data kerjaya, data gaji, hingga yang diperuntukkan disimpan secara digital di satu tempat. Sekiranya HRD memerlukan data pekerja, cukup akses data yang disimpan dalam pangkalan data pekerja dalam talian dengan satu klik. Kerja pasukan HRD menjadi lebih berkesan kerana menjimatkan banyak masa dan tenaga.

Dapat Mengurangkan Penipuan Pekerja
Kehadiran pekerja untuk bekerja adalah salah satu faktor penting yang dipertimbangkan syarikat dalam memberikan gaji untuk pekerja. Untuk mengurangkan penipuan pekerja semasa ketidakhadiran, Software HR mempunyai ciri kehadiran pekerja dalam talian. Sistem kehadiran dihubungkan secara langsung dengan sistem pembayaran gaji, sehingga tindakan penipuan seperti "cuti tanpa izin" dapat diminimumkan. Kemudian, pampasan yang diterima oleh pekerja akan tepat mengikut jumlah kehadiran.

Mengawasi Proses Operasi Syarikat
Sebab seterusnya mengapa syarikat harus menggunakan software HR adalah untuk mengawasi proses operasi syarikat. Salah satu fitur yang disediakan oleh perangkat lunak ini adalah sistem yang dapat digunakan untuk mengawasi proses operasi perusahaan sehingga pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fitur HR ini dapat memastikan bahawa syarikat telah mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga dapat membantu menjaga reputasi dan kredibilitas perusahaan.

Sistem Gaji Yang Tepat
Sistem gaji pekerja atau sistem payroll adalah salah satu perkara yang paling penting dan serius bagi syarikat dan pekerja. Kerana pampasan pekerja adalah komitmen syarikat terhadap pekerjanya. Untuk itu, syarikat tidak boleh cuai dan mesti berhati-hati dalam mengira pampasan pekerja. Namun, pengiraan upah menggunakan kaedah manual dianggap memakan masa yang lama, selain itu tahap ketepatannya cukup rendah. Namun, jika syarikat menggunakan software HR, syarikat tersebut dapat memberikan pampasan pekerja dengan tepat mengikut sumbangan yang telah dibuat oleh pekerja tersebut kepada syarikat tersebut. Di samping itu, sistem pembayaran gaji juga dirancang mengikut polisi yang ditetapkan oleh syarikat.

Itulah 4 sebab mengapa syarikat perlu menggunakan HR Software. Dengan menggunakan HR Software, syarikat akan lebih mudah menguruskan data pekerja dengan lebih tepat dan cekap.


Pages: [1]
View full version: 4 Sebab Mengapa Syarikat Perlu Menggunakan HR Software


ADVERTISEMENT