Jeme28 Publish time 14-5-2015 10:01 AM

PEMBIAYAAN KONTRAK DAN PESANAN KERAJAAN

IKHTIAR FACTORING Sdb Bhd. (IKHTIAR), adalah sebuah institusi Kewangan Pemfaktoran dibawah akta Perkhidmatan Kewangan 2013 serta diiktiraf oleh KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA bagi membiayai kontrak dan pesanan kerajaan kepada syarikat-syarikat yang menjadi pembekal kepada kerajaan, agensi kerajaan dan syarikat milik kerajaan (GLC).

IKHTIAR FACTORING SDN BHD telah bertapak di Malaysia sejak awal tahun 2000 dan masih kekal sehingga sekarang dan berjaya memenuhi keperluan kewangan syarikat milik Bumiputra dan bukan Bumiputra yang telah dianugerahkan kontrak atau kerja dari Kerajaan Persekutuan dan Syarikat-syarikat berkaitan Kerajaan (GLC)

IKHTIAR FACTORING SDN BHD juga dibawah pemantauan Bank Negara Malaysia dibawah Seksyen 21 (1) Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 (ABIK) serta di luluskan oleh Bank Negara Malaysia dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF).

PEMFAKTORAN merupakan kaedah pembayaran dimana kontraktor/pembekal yang mendapat kontrak bekalan perkhidmatan Kerajaan akan memfaktorkan inbois-inbois jualan kepada syarikat-syarikat pemfaktor yang berlesen. Berdasarkan persetujuan antara kontraktor/pembekal dengan Syarikat Pemfaktor yang berlesen, Syarikat Pemfaktor itu akan membeli inbois-inbois tersebut dan akan membayar kepada kontraktor/pembekal, bayaran pendahuluan sebanyak 80% daripada nilai inbois-inbois itu. Jabatan-jabatan Kerajaan akan membuat pembayaran sepenuhnya ke atas bil-biltersebut terus kepada syarikat pemfaktor dan syarikat pemfaktor akan membayar baki 20% pembayaran kepada kontraktor/pembekal setelah ditolak bayaran faedah yang terlibat.

KEMUDAHAN-KEMUDAHAN LAIN YANG DITAWARKAN DI IKHTIAR FACTORING SDN BHD :-

SURAT KREDIT (LC)
-Tiada sebarang cagaran di kenakan
-Sesuai untuk Pembelian dari dalam dan luar negara.
-Margin pembiayaan adalah sehingga 80% dari nilai kontrak.

JAMINAN BANK/ BON PELAKSANAAN
-Margin Deposit dari 30% -20% dari nilai jaminan
-Kemudahan ini disediakan untuk Jaminan Prestasi daripada kontrak.

SURAT SOKONGAN TENDER
-Kami menyokong kewangan anda bagi memasuki mana-mana tender kerajaan.

PEMBIAYAAN PESANAN DAN KONTRAK KERAJAAN.

Ikhtiar Factoring Sdn Bhd adalah sebuah institusi terjadual Bank Negara Malaysia di bawah peruntukan Seksyen 21 (1) Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 (ABIK) serta di iktiraf oleh Kementerian Kewangan Malaysia bagi Membiayai kontrak dan pesanan kerajaan. Di Ikhtiar Factoring Sdn Bhd kami menawarkan pembiayaan kewangan merangkumi kontrak bekalan dan perkhidmatan kepada syarikat-syarikat yang menjadi pembekal kerajaan, agensi kerajaan dan juga syarikat milik kerajaan tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma Ikhtiar Factoring Sdn Bhd.

ANTARA KEMUDAHAN PEMBIAYAAN YANG DI TAWARKAN ADALAH:-

• PEMFAKTORAN (Factoring)
-PEMFAKTORAN merupakan kaedah pembayaran dimana kontraktor/pembekal yang mendapat kontrak bekalan perkhidmatan Kerajaan akan memfaktorkan inbois-inbois jualan kepada syarikat-syarikat pemfaktor yang berlesen.

• SURAT KREDIT (Letter of Credit) / SURAT PERJANJIAN (Letter of Undertaking)
-Surat Jaminan Kredit (Letter of Credit) yang di keluarkan tidak memerlukan sebarang cagaran

• JAMINAN BANK (Performance Bond / Bank Guarantee)
-Surat Jaminan Bank (Bank Guarantee) serendah 30% cagaran marginal deposit.

“Tak perlu BANK, IKHTIAR ada”

Sila Hubungi:-

AHMAD AZMAN BIN MOHAMAD GHAZALI (019-9718925)
Tel: 03-4022 5555 / 03-4024 6200 (OFFICE) / 03-4024 0855 (FAX)

IKHTIAR FACTORING SDN BHD
AL-IJARAH LEASING & FACTORING INSTITUTION
No. 11, Pekeliling Business Centre,
Jalan 5/65C Off Jalan Pahang Barat,
53000 Kuala Lumpur.
www.ikhtiarfactoring.com
Pages: [1]
View full version: PEMBIAYAAN KONTRAK DAN PESANAN KERAJAAN