zaharibb Publish time 3-3-2014 03:34 PM

Adakah Anda Pejawat Awam dalam IT?

Adakah anda seorang calon untuk peperiksaan Penolong Pegawai Teknologi Mklumat F29 pada 8th March 2014? Adakah anda sudah bersedia sebelum memasuki dewan peperiksaan dan LULUS dalam percubaan kali pertama? Atau anda tidak mahu mengulangi kegagalan lepas kerana ini masa hadapan anda? dapatkan info rujukan peperiksaan tersebut di http://jvsecurepay.com/access/36og/1195?camp_id=459
Pages: [1]
View full version: Adakah Anda Pejawat Awam dalam IT?