CariReporter Publish time 13-2-2014 04:41 PM

Tindak malaysia

Pengumuman Kepada Pihak Media

KUALA LUMPUR, 11 Februari 2014Malaysian Bar Council dan TINDAKMalaysia (TM) sebagai penganjur bersama, ingin menjemputRakyat Malaysia untuk menghadiri ForumRakyat tentang “Menuju Sistem Pilihanraya YangLebih Saksama” yang akan diadakan diPJ Dewan Sivik, MBPJ’s Civic Centre, Jalan Yong ShookLin, 46675 Petaling Jaya pada 15th &16th Februari 2014 (Sabtu and Ahad), 8am hingga 6pm.Thema untuk forum ini adalah, “SatuRakyat, Satu Undi, Satu Nilai merujuk setiap negeriberkenaan”
Forum Rakyat ini akan berlangsung untukdua hari. (Program disertakan)Di hari pertama, forum ini akanberbincangkan mengenai, “Kawasan pilihan raya: Macam manamenentukan sempadan bahagian pilihanraya?”
Mengapa kita harus mengambil berattentang amalan pengarisan semula pilihan raya(Persempadanan) yang lebih seimbang danapakah erti dan implikasi ketidakseimbangan nisbahantara pengundi akan dibincangkan.Seterusnya, tindakan yang Rakyat boleh lakukan untukmemastikan persempadan pilihanraya yanglebih adil and seimbang untuk semua pihak turutdibincangkan.
Prinsip-prinsip demokrasi berdasarkanPerlembagaan Persekutuan dan amalan yang bertarafantarabangsa sertai sesuai dengankeperluan tempatan sebagai garis panduan sewaktumelaksanakan Persempadanan akandibentangkan agar Rakyat sendiri boleh menyertai prosesini.
Seterusnya, Rakyat akan memahami andberupaya untuk melakukan Persempadanan untukbahagian pilihanraya di kawasan beliausendiri.
Di hari kedua, Projek BERES (PelanTindakan Untuk Pembaharuan Sistem Pilihanraya YangBerkesan/(Blueprint for EffectiveReform of the Electoral System)) dengan bekerjasama TINDAKMalaysia akan mengemukakan cadanganuntuk pembaharuan Perlembagaan tentang SistemPilihanraya.
Pameran turut diadakan untuk membantuorang ramai memahami dengan lebih jelas, implikasipersempadanan terhadap proses membinanegara demokrasi yang lebih mantap dan kukuh.Kemasukan adalan PERCUMA dengane-pendaftaran sebelum 14hb Feb; 5ptg diwww.malaysianbar.org.my/cpd atau dilaman web: www.tindakmalaysia.org. Pendaftaranberasingan adalah diperlukan untukForum Hari 1 & Hari 2. Minta perhatian bahawa tiadamakanan atau minuman disediakan.
Untuk keterangan selanjutnya, silamenghubungi kami di info@tindakmalaysia.org atau rujukmaklumat selanjutnya di laman web kami:www.tindakmalaysia.org.
Mengenai Kami :
The Malaysian BarThe Malaysian Bar is a creation ofstatute established under the Advocates andSolicitors' Ordinance 1947 whichordinance was subsequently repealed by the LegalProfession Act 1976. It is anindependent Body whose aim is to uphold the rule of lawand the cause of justice and protectthe interest of the legal profession as well as that ofthe public. For more details, pleasevisit our website at www.malaysianbar.org.my
TINDAK MalaysiaTINDAK Malaysia is a group ofMalaysians who care for the nation. Our civic engagement takesmany forms, from volunteerism toorganisational involvement in election campaigns, such asPolling, Counting and Barung Agenttraining. Our goal is to build a free and fair Malaysia foreveryone. For more details, pleasevisit our website at www.tindakmalaysia.org. Interestedparties may contact us atinfo@tindakmalaysia.com.


Last edited by CariReporter on 13-2-2014 04:56 PM

Pages: [1]
View full version: Tindak malaysia


ADVERTISEMENT