MisterKyairey Publish time 5-3-2023 03:33 PM

Kepercayaan Pengriwayatan Menerusi Bahasa Malaysia

https://quran.com/ms/ghafir/60

Quran surah Ghafir bab 40 ayat 60

Berdoalah kepada Allah maka Allah akan beri apa yang didoakan.

https://quran.com/ms/az-zumar/10

Quran surah Zumar bab 39 ayat 10

Orang-orang yang berbuat baik di dunia akan dapat kebaikan yang sebenar di akhirat malah orang-orang yang bersabar akan diberi pahala tanpa batasan.

https://quran.com/ms/ibrahim/7

Quran surah Ibrahim bab 14 ayat 7

Jika bersyukur maka Allah akan tambah nikmat Allah kepada yang bersyukur iaitu rasa cukup tetapi jika kufur ingkar maka azab Allah amatlah keras.

https://quran.com/ms/saba/39

Quran surah Saba bab 34 ayat 39

Dan kebaikan yang kamu beri dengan nama Allah maka Allah akan menggantikannya.

https://quran.com/ms/at-talaq/3

Quran surah Talaq bab 65 ayat 3

Sesiapa berserah semua segalanya kepada Allah maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya.

https://quran.com/ms/muhammad/7

Quran surah Muhammad bab 47 ayat 7

Sesiapa yang menolong agama Allah maka akan ditolong oleh Allah di dunia dan di akhirat serta dikuatkan dasar pendiriannya.

https://quran.com/ms/an-nisa/110

Quran surah Nisa bab 4 ayat 110

Dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan maksiat hingga memohon keampunan daripada Allah maka akan mendapati Allah Maha Pengampun malah Maha Mengasihani.

https://sunnah.com/bukhari:7507

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

Saya mendengar Rasulullah ﷺ berkata, "Jika seseorang melakukan dosa, dan berkata, "Wahai Tuhanku! Aku telah berdosa, ampunilah aku!" dan Tuhannya berkata, "Hamba-Ku telah mengetahui bahawa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum kerananya, maka Aku telah mengampuni hamba-Ku, dosanya." Kemudian dia diam tanpa berbuat apa-apa dosa untuk sementara waktu dan kemudian kembali lagi melakukan dosa dan berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah melakukan lagi sekali dosa, ampunilah aku," dan Allah berkata, "Hamba-Ku telah mengetahui bahawa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum kerananya, maka Aku telah mengampuni hamba-Ku, dosanya." Kemudian dia diam tanpa melakukan lagi dosa untuk sementara waktu dan kemudian melakukan lagi dosa untuk ketiga kalinya dan berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melakukan lagi sekali dosa, ampunilah aku," dan Allah berkata, "Hamba-Ku telah mengetahui bahawa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum kerananya, maka Aku telah mengampuni hamba-Ku, dosanya, dia boleh melakukan apa sahaja yang dia suka.""

Rujukan: Sahih al-Bukhari 7507

Rujukan dalam buku: Buku 97, Hadis 132

https://sunnah.com/bukhari:6493

Diriwayatkan oleh Sa'd bin Sahl As-Sa'idi:

Nabi ﷺ melihat seorang lelaki yang memerangi orang-orang kafir dan dia adalah salah seorang yang paling berdaya saing melawan bagi pihak orang-orang Islam. Rasulullah ﷺ berkata, "Biarkan yang ingin melihat seorang lelaki menjadi ahli neraka, lihatlah lelaki ini." Seorang lelaki lain mengikutinya dan terus mengikutinya sehingga dia, pejuang, tercedera, dan, berusaha untuk mati dengan cepat, dia meletakkan hujung pedangnya di antara dadanya dan bersandar di atasnya sehingga melepasi bahunya, iaitu, membunuh diri. Rasulullah ﷺ berkata lagi, "Seseorang itu mungkin melakukan amalan yang dipandang manusia sebagai amalan ahli syurga, walaupun dia adalah ahli neraka, dan begitu juga seseorang itu mungkin melakukan amalan yang dipandang manusia sebagai amalan ahli neraka, walaupun sebenarnya dia adalah ahli syurga. Sesungguhnya, hasil perbuatan dinilai berdasarkan pada perbuatan terakhir."

Rujukan: Sahih al-Bukhari 6493

Rujukan dalam buku: Buku 81, Hadis 82

https://quranx.com/hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-54/Hadith-445/

Sahih Bukhari / Jilid 4 / Kitab 54 / Hadis 445

Rujukan Dar-us-Salam
Hadis 3222

Rujukan dalam buku
Buku 59, Hadis 33

Diriwayatkan oleh Abu Dzar:

Nabi ﷺ berkata, "Jibril kata kepada Nabi ﷺ, "Sesiapa di antara pengikutmu yang mati tanpa menyembah selain Allah, dia akan masuk syurga atau tak akan masuk neraka." Nabi ﷺ bertanya, "Walaupun dia telah melakukan persetubuhan haram atau mencuri?" Dia menjawab, "Walaupun demikian.""

Pages: [1]
View full version: Kepercayaan Pengriwayatan Menerusi Bahasa Malaysia


ADVERTISEMENT