businessletters Publish time 23-8-2020 03:42 PM

Menghadapi kesukaran menulis surat perniagaan dalam bahasa Inggeris?

Adakah anda menghadapi kesukaranmenulis surat perniagaan dalam bahasa Inggeris? Laman web kami menyediakan melebihi 500contoh surat perniagaan formal. Laman web kami juga mengemukakan cara menulisdengan berkesan dalam pelbagai situasi. Anda boleh menyalin atau menulis semulasurat contoh untuk memenuhi keperluan komersial anda. Kami berharap bahawasurat contoh kami dapat membantu anda menyampaikan hasrat anda dengan berkesandan mencapai hasil yang ideal. Anda akan dapat menjimatkan masa, melakukankerja dengan lebih baik, lebih cekap, dan lebih mudah, tanpa menghabiskanbanyak masa memikirkan cara menulis.
Penulisan surat perniagaan rasmi ditempat kerja melibatka banyak perincian yang perlu diberi perhatian, yang jugamenjadi penyebab sakit kepala bagi kebanyakan orang. Tetapi sebenarnya, suratperniagaan bahasa Inggeris mempunyai kerangka kerja dan prinsip asas, danmenguasai perkara-perkara penting ini akan menjadikan komunikasi anda tanpahuruf! Terdapat banyak perkara yang perludiberi perhatian semasa menulis surat komersial rasmi! Anda dapat melihatkemampuan seseorang dari butiran kecil! Anda tidak selalu mahu membuat oranglain merasa tidak sopan atau tersinggung, jadi mari kita lihat apakah kesilapanyang sering anda buat. Sepuluh minit akan membolehkan anda menguasai kemahirandan mengatasi penulisan surat komersial Inggeris dengan betul! Adakah anda selalu gemetar semasamenulis e-mel komersial? Adakah anda masih melakukan kesilapan semasa andaselalu bergantung pada Terjemahan Google untuk sebut harga dan pertanyaan?Artikel ini menyusun surat bahasa Inggeris perniagaan, petikan bahasa Inggeris,penggunaan bahasa Inggeris perniagaan biasa, contoh dan kesalahan umum dalampertanyaan, sehingga anda tidak perlu lagi melihat di layar dan memikirkan caramenulis surat bahasa Inggeris profesional di pejabat, dan tidak lagi mempunyaimasalah perniagaan Inggeris.
Sila layani web 101 Business Letter untuk mendapat contoh surat perniagaan yang sedia ada? Terdapat melebihi 500 contoh surat perniagaan percuma.


adila39 Publish time 26-8-2020 10:25 AM

Its a good info. Bagus untuk usahawan yang nak buat surat , official announcement ke etc.
Pages: [1]
View full version: Menghadapi kesukaran menulis surat perniagaan dalam bahasa Inggeris?


ADVERTISEMENT