Catpaw Publish time 7-12-2018 04:12 PM

Waiting For You

Edited by Catpaw at 7-12-2018 05:43 PM

Ada sebuah karya lagu yang saya tak faham bahasanya, namun indah dan mempersona halwa telinga dengan sentuhan muzik, video dan liriknya yang saya baca, fahami dan hayati melalui terjemahannya.

Saya tertarik dengan muziknya yang pertama kali saya dengar kemudian melanjutkan saya untuk mencari siapa penyanyi dan alat-alat muzik(instrument) yang digunakan dalam penghasilan melodi yang mengasyikkan ini.


Uols camana?
Ada tak lagu yang tak difahami tapi suka?
   Kenapa suka lagu tu? (muzik/bait2 kata/penyanyinya/video/ade org bagi etc)
   Apa garis masanya (timeline)? ingat tak?
      Meh kongsikan!!!



Dengarkan lagunya.

EsqvOtQUvUg

Waiting For You - Jay Chou

Catpaw Publish time 7-12-2018 08:46 PM

Edited by Catpaw at 8-12-2018 01:53 AM

Sedikit info mengenai Jay Chou


Jay Chou is a Taiwanese musician, singer, songwriter, record producer, film producer, actor, and director. In 2000, Chou released his debut album, titled Jay, under the record company Alfa Music. Wikipedia
Born: January 18, 1979 (age 39 years), Linkou District, New Taipei City, Taiwan
Spouse: Hannah Quinlivan (m. 2015) - berlakon di samping Dwayne Johnson dalam Skyscraper
Pinyin: Zhōu Jiélún (Mandarin)
Children: Hathaway Chou


Catpaw Publish time 7-12-2018 04:14 PM

Ini liriknya {:singo{:loveo


Singer: Jay Chou 周杰倫 , Gary Yang 楊瑞代
Album: Waiting For You 等你下課
Title: 等你下課 (Deng Ni Xia Ke)
English Title: Waiting For You

你住的 巷子裡 我租了一間公寓
nǐ zhù de xiàngzi lǐ wǒ zūle yī jiàn gōngyù
I rented an apartment in your alley
為了想與你不期而遇
wèile xiǎng yǔ nǐ bù qī ér yù
In order to meet you unexpectedly
高中三年 我為什麼 為什麼不好好讀書
gāo zhòng sān nián wǒ wèishéme wèishéme bù hǎo hǎo dúshū
Why I did not study well in high school for three years?
沒考上跟你一樣的大學
méi kǎo shàng gēn nǐ yīyàng de dàxué
(that make me) can't go to the same college with you

我找了份工作 離你宿舍很近
wǒ zhǎole fèn gōngzuò lí nǐ sùshè hěn jìn
I got a job, it's close to your dorm
當我開始學會做蛋餅 才發現你 不吃早餐
dāng wǒ kāishǐ xuéhuì zuò dàn bǐng cái fāxiàn nǐ bù chī zǎocān
When I started to learn how to make waffles, I realized you didn't eat breakfast
喔 你又擦肩而過
ō nǐ yòu cā jiān érguò
Oh you pass
你耳機聽什麼 能不能告訴我
nǐ ěrjī tīng shénme néng bùnéng gàosù wǒ
Can you tell me what did you hear from your headphones?

躺在你學校的操場看星空
tǎng zài nǐ xuéxiào de cāochǎng kàn xīngkōng
Lying on your school playground watching the stars
教室裡的燈還亮著你沒走
jiàoshì lǐ de dēng hái liàngzhe nǐ méi zǒu
There's a light in the classroom, you still didn't leave
記得 我寫給你的情書
jìdé wǒ xiě gěi nǐ de qíngshū
Remember the love letter I wrote to you
都什麼年代了
dōu shénme niándàile
What decade is it?
到現在我還在寫著
dào xiànzài wǒ hái zài xiězhe
And now I'm still writing it

總有一天總有一年會發現
zǒng yǒuyītiān zǒng yǒuyī nián huì fāxiàn
One day (you) will realize
有人默默的陪在你的身邊
yǒurén mòmò de péi zài nǐ de shēnbiān
that someone silently accompanied you by your side
也許 我不該在你的世界
yěxǔ wǒ bù gāi zài nǐ de shìjiè
Maybe I should not be in your world
當你收到情書
dāng nǐ shōu dào qíngshū
When you receive a love letter
也代表我已經走遠
yě dàibiǎo wǒ yǐjīng zǒu yuǎn
It means I have gone far


學校旁 的廣場 我在這等鐘聲響
xuéxiào páng de guǎngchǎng wǒ zài zhè děng zhōng shēngxiǎng
The square beside the school, I'm waiting for the bells to ring
等你下課一起走好嗎
děng nǐ xiàkè yīqǐ zǒu hǎo ma
Let's wait until you're finished and go together, okay?
彈著琴 唱你愛的歌 暗戀一點都不痛苦 (一點都不痛苦)
dànzhuó qín chàng nǐ ài de gē ànliàn yīdiǎn dōu bù tòngkǔ (yīdiǎn dōu bù tòngkǔ)
Playing the piano and singing your favorite song, a secret love is not painful at all (is not painful at all)
痛苦的是你 根本沒看我
tòngkǔ de shì nǐ gēnběn méi kàn wǒ
The pain is that you didn't even look at me

我唱這麼走心 卻走不進你心裡(這麼走心 進你心裡)
wǒ chàng zhème zǒu xīn què zǒu bù jìn nǐ xīnlǐ (zhème zǒu xīn jìn nǐ xīnlǐ)
I sang this song sincerely but still, I can not walk into your heart (it takes how much sincerely to get into your heart )
在人來人往 找尋著你 守護著你 不求結局
zài rén lái rén wǎng zhǎoxúnzhe nǐ shǒuhùzhe nǐ bù qiú jiéjú
People coming and going looking for you (but I will) protect you forever
喔 你又擦肩而過(喔 而過)
ō nǐ yòu cā jiān érguò (ō érguò)
Oh, you pass by (pass by)
我唱告白氣球 終於你回了頭
wǒ chàng gàobái qìqiú zhōngyú nǐ huíle tóu
I sing a confession balloon, finally, you turned back

躺在你學校的操場看星空
tǎng zài nǐ xuéxiào de cāochǎng kàn xīngkōng
Lying on your school playground watching the stars
教室裡的燈還亮著你沒走
jiàoshì lǐ de dēng hái liàngzhe nǐ méi zǒu
There's a light in the classroom, you still didn't leave
記得 我寫給你的情書
jìdé wǒ xiě gěi nǐ de qíngshū
Remember the love letter I wrote to you
都什麼年代了
dōu shénme niándàile
What decade is it?
到現在我還在寫著
dào xiànzài wǒ hái zài xiězhe
And now I'm still writing it

總有一天總有一年會發現
zǒng yǒuyītiān zǒng yǒuyī nián huì fāxiàn
One day (you) will realize
有人默默的陪在你的身邊
yǒurén mòmò de péi zài nǐ de shēnbiān
that someone silently accompanied you by your side
也許 我不該在你的世界
yěxǔ wǒ bù gāi zài nǐ de shìjiè
Maybe I should not be in your world
當你收到情書
dāng nǐ shōu dào qíngshū
When you receive a love letter
也代表我已經走遠
yě dàibiǎo wǒ yǐjīng zǒu yuǎn
It means I have gone far

seribulan Publish time 7-12-2018 04:15 PM

Mirae
Despacito
Winter Sonata OST


:)

Catpaw Publish time 7-12-2018 04:20 PM

@Foxey

Catpaw Publish time 7-12-2018 04:20 PM

@matkpop      

Catpaw Publish time 7-12-2018 04:20 PM

@hibernation   

Catpaw Publish time 7-12-2018 04:21 PM

@meklalala      

Catpaw Publish time 7-12-2018 04:21 PM

@noor2 @namakumawar @chesfa

Catpaw Publish time 7-12-2018 04:22 PM

@noor2            

matkpop Publish time 7-12-2018 04:22 PM

Catpaw replied at 7-12-2018 04:20 PM
@matkpop

thank you kepoh. nnt mat cite pasal lagu fav mat. ambik mood dulu.

Catpaw Publish time 7-12-2018 04:22 PM

@namakumawar

Catpaw Publish time 7-12-2018 04:22 PM

@adila39 @kuihbakar

Catpaw Publish time 7-12-2018 04:23 PM

@fixit @akumark @kill_nancy @saras_waty

meklalala Publish time 7-12-2018 04:29 PM

mek suka ni..walaupun mek tak faham..nJ31sMmytHU

Catpaw Publish time 7-12-2018 04:30 PM

Muzik davichi best, iols suka

meklalala Publish time 7-12-2018 04:30 PM

ada lagi tapi mek tahu tahu tajuk..hahaha boleh gitu? tapi semua lagu T-Ara la senang..sebab tu je kpop yg mek tahu :lol:

meklalala Publish time 7-12-2018 04:42 PM

ni lagi 0ZfH7QwSi1I

meklalala Publish time 7-12-2018 04:50 PM

mek baru dengar lagu ni..ni pun tengah play lagi belum habis..tapi best..slow and tenang je rasa..seolah olah faham je setiap bait yang keluar..
By8Iv_TpxCI

KILL_NANCY Publish time 7-12-2018 04:53 PM

ketpo nanti saya join.

seribulan Publish time 7-12-2018 05:12 PM

Edited by seribulan at 7-12-2018 04:15 PM

pLJoamC2e3w
Pages: [1] 2 3 4
View full version: Waiting For You


ADVERTISEMENT