ANK.com Publish time 21-11-2018 12:03 PM

Peluang Meningkatkan Pendapatan Anda

Peluang Meningkatkan Pendapatan Anda. Terdapat 2kaedah yang anda boleh pilih untuk meningkatkan pendapatan anda. KAEDAH 11.   Bagi mereka yang mempunyai kemahiran untukmenghasilkan produk makanan, pakaian atau kraftangan sendiri boleh menghantarhasil kerja anda untuk perhatian kami.2.   Sekiranya produk anda terpilih, kamibersedia untuk memasarkan produk anda tanpa sebarang bayaran untuk pemasarantersebut.3.   Bagi lepasan diploma/ ijazah anda tidakperlu untuk mencari pekerjaan, sebaliknya anda boleh merancang untuk mulaberniaga tanpa perlu membuat apa – apa pinjaman dan jaminan pendapatan yanglebih lumayan. Dalam masa 2 tahun anda akan memiliki perniagaan sendiri. Produkdan perkhidmatan sendiri di seluruh Malaysia. Mempunyai perniagaan yang suksesdan lebih sistematik.4.   Anda tidak perlu bimbang tentang modal. Memulakanperniagaan anda tanpa perlu berhutang dengan menjadi rakan niaga kami. Modaldan pemasaran akan diuruskan oleh pihak Nazumi Awana. KAEDAH 2 1.   Anda tidak mempunyai kemahiran sepertiyang dinyatakan di atas. Jangan bimbang peluang anda untuk meningkatkanpendapatan dan menjadikan ia sebagai pendapatan sampingan masih cerah. Andahanya perlu memilih produk makanan yang terkenal dan sedap di kawasan anda yangberkonsepkan homemade.2.   Produk makanan tersebut mesti belumdikomersialkan di pasaran terbuka.3.   Anda boleh menghantar sampel makananmelalui pos.4.   Sekiranya produk makanan yang anda pilihmenjadi pilihan kami untuk penjenamaan semula, anda akan dibayar mengikutkomisen bagi setiap tempahan. Peluang anda cerah untuk menjana pendapatansehingga RM10,000.00 sebulan dalam tempoh masa tertentu untuk setiap produkyang terpilih. 5.   Anda boleh menghantar sebanyak mana punproduk makanan untuk perhatian dan pemantauan kami. Jangan Tunggu Lagi Untuk Meningkatkan Pendapatan AndaSemaksimum Yang Mungkin. Kami sedia membantu anda.....

Pages: [1]
View full version: Peluang Meningkatkan Pendapatan Anda