lampaong98765 Publish time 3-7-2017 12:32 PM

Projek Akhir Tahun MBA- e commerce

Saya sedang menjalani satu research tentang persepsi kepercayaan tentang e-commerce di kalangan GEn Y di malaysia. Untuk melengkapi projeck ini saya perlu 300 respondent tapi cume setengah siap.

Mohon anyone boleh tolong untuk melengkap survey untuk link dibawah. Survey ini amat singkat dan cuma 5 mins untuk complete

https://goo.gl/forms/FyZKpgrRsWd3B6iM2

Terima Kasih

Pages: [1]
View full version: Projek Akhir Tahun MBA- e commerce


ADVERTISEMENT