bianglala Publish time 9-2-2017 11:47 PM

◀▶ PERATURAN BOD HAIWAN & TUMBUHAN ◀▶

Edited by bianglala at 22-2-2017 05:36 PM

PERATURAN BOD HAIWAN & TUMBUHAN.

1. Tidak boleh meletakkan gambar, video atau membuka thread yang berunsur :

- iklan
- pornografi
- keganasan
- hasutan
- aib
- fitnah
- menyentuh sensitiviti agama

2. Sekiranya terdapat thread atau post yang menyalahi peraturan, thread akan ditutup, gambar akan dipadam atau post akan di"ban".

3.

(i) Jika anda ingin membuka thread berkaitan Haiwan atau Tumbuhan :

- Boleh gunakan fungsi SEARCH terlebih dahulu.
- Post pertama mestilah mempunyai beberapa gambar / video dan artikel atau huraian ringkas.
- Nyatakan sumber gambar atau artikel tersebut (amat digalakkan).


(ii) Kredit akan diberikan mengikut kesesuaian dan pertimbangan Moderator.


4. Oleh kerana bod ini adalah bod gambar dan video. Sebagai forumer anda boleh :

- berkongsi informasi / artikel yang relevan di mana-mana thread sedia ada.
- menambah gambar / video yang berkaitan di mana-mana thread sedia ada.


5. Sebarang pertanyaan, cadangan penambahbaikan boleh diajukan melalui PM kepada Moderator bod.

Terima kasih untuk kerjasama.

Pages: [1]
View full version: ◀▶ PERATURAN BOD HAIWAN & TUMBUHAN ◀▶


ADVERTISEMENT